BricsCAD23.mp4_snapshot_04.29.966
0
05:03

วิธีติดตั้ง Bricsys BricsCAD Ultimate 23

Bricsys BricsCAD Ultimate เป็นโปรแกรมสำหรับ เขียนแบบ CAD 2D / 3D คล้าย โปรแกรม AutoCAD เป็นโปรแกรม CAD ทางเลือก ใช้ในการเขียนแบบ CAD 2 มิติ และ 3 มิติขั้นสูง ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในการออกแบบภาพประกอบและวิศวกรรมแขนงต่างๆ เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ AutoCAD