วิธีติดตั้งโปรแกรม Siemens PLM NX 12.0

โปรแกรม Siemens NX PLM 12.0 (ซีเมนส์ เอ็นเอ็กซ์) เป็นโปรแกรมออกแบบที่ครบวงจรที่มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น NX ซอฟต์แวร์การออกแบบจำลอง และการผลิตที่ทันสมัย การสนับสนุนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกรูปแบบตั้งแต่การออกแบบแนวคิดผ่านทางวิศวกรรมและการผลิต ช่วยให้คุณมีชุดเครื่องมือแบบครบวงจรที่ประสานงานด้านต่างๆ รักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล และความมีประสิทธิภาพในการออกแบบ และเพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการออกแบบทั้งหมด


โปรแกรม NX 12

Visited 549 times, 1 visit(s) today