สอนติดตั้งโปรแกรม Adobe Captivate CC พร้อมลิ้งค์ดาวน์โหลด

โปรแกรม Adobe Captivate 2017 (อะโดบี แคปทิเวท) เป็น โปรแกรมสร้างสื่อการสอน หรือ ซอฟต์แวร์ทำอีเลิร์นนิง ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างงานนำเสนอแบบ interactive หรือเนื้อหาการเรียนการสอน โดยการทำงานของ Captivate จะคล้ายกับโปรแกรม Powerpoint แต่มีข้อดีบางอย่างใน Captivate ที่มีเทมเพลตสำหรับสร้างแบบทดสอบที่สามารถใช้งานได้ง่ายเพื่อนำเสนอในกระบวนการเรียนรู้


โปรแกรม Adobe Captivate 2017

(Visited 362 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In