วิธีลงโปรแกรม spss 24 พร้อมโปรแกรม ตัวเต็ม ฟรี

โปรแกรม IBM SPSS 24 เป็น โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ ใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติแบบ batched และ non-batched ผลิตโดย SPSS Inc. ซึ่ง IBM ได้ซื้อมาในปี พ. ศ. 2552 ในปัจจุบันมีชื่อว่า IBM SPSS Statistics ถูกใช้สำหรับการสร้างแบบสำรวจและการใช้งาน (IBM SPSS Data Collection)


โปรแกรม SPSS 24

Visited 341 times, 1 visit(s) today

You Might Be Interested In