วิธีลงโปรแกรม spss 23 พร้อมโปรแกรม ตัวเต็ม ฟรี

โปรแกรม IBM SPSS 23 เป็น โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ ใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติแบบ batched และ non-batched ผลิตโดย SPSS Inc. ซึ่ง IBM ได้ซื้อมาในปี พ. ศ. 2552 ในปัจจุบันมีชื่อว่า IBM SPSS Statistics ถูกใช้สำหรับการสร้างแบบสำรวจและการใช้งาน (IBM SPSS Data Collection)


โปรแกรม SPSS 23

(Visited 1251 times, 12 visits today)

You Might Be Interested In