วิธีลงโปรแกรม spss 11.5 พร้อมโปรแกรม ตัวเต็ม ฟรี

โปรแกรม IBM SPSS 11.5 เป็น โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ ใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติแบบ batched และ non-batched ผลิตโดย SPSS Inc. ซึ่ง IBM ได้ซื้อมาในปี พ. ศ. 2552 ในปัจจุบันมีชื่อว่า IBM SPSS Statistics ถูกใช้สำหรับการสร้างแบบสำรวจและการใช้งาน (IBM SPSS Data Collection)


โปรแกรม SPSS 11.5

(Visited 740 times, 3 visits today)

You Might Be Interested In