วิธีติดตั้ง STATA 14.0 สำหรับ Windows

Stata 14 เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ ใช้วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยทางคลินิก & แพทย์ และงานด้านการวิจัยอื่นๆ สามารถทำงานได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง และง่ายต่อการใช้ เป็นชุดซอฟต์แวร์ครบวงจรที่ให้ความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ ช่วยในการจัดการข้อมูล, visualization, สถิติและการรายงานที่ทำซ้ำได้


Download

Visited 169 times, 5 visit(s) today

You Might Be Interested In