วิธีติดตั้ง SPSS 26.0 ถาวร พร้อมลิ้งค์ดาวน์โหลด ฟรี

โปรแกรม IBM SPSS Statistics 26.0 Full เป็นที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการจัดการข้อมูลต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติประเภทต่าง ๆ และแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในรูปของตาราง หรือแผนภูมิชนิดต่าง ๆ ได้ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การใช้งานโปรแกรมไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว


โปรแกรม SPSS 26

(Visited 29552 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In