วิธีติดตั้ง SPSS 25 for macOS สำหรับ macOS พร้อมลิ้งค์

โปรแกรม IBM SPSS 25 for macOS เป็น โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ ใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติแบบ batched และ non-batched ผลิตโดย SPSS Inc. ซึ่ง IBM ได้ซื้อมาในปี พ. ศ. 2552 ในปัจจุบันมีชื่อว่า IBM SPSS Statistics ถูกใช้สำหรับการสร้างแบบสำรวจและการใช้งาน (IBM SPSS Data Collection)


โปรแกรม SPSS 25 for mac

(Visited 2931 times, 10 visits today)

You Might Be Interested In