วิธีติดตั้ง SketchUp Pro 2023 สำหรับ macOS

SketchUp Pro 2023 for macOS หรือเวอร์ชั่นดั่งเดิมคือ Google Sketchup for macOS เป็น โปรแกรมออกแบบบ้าน สามารถออกแบบอาคารบ้านเรือนหรือโมเดล 3d ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจำลองแบบ 3 มิติ สำหรับการใช้งานด้านการวาดภาพ 3d ที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมการออกแบบตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรมวิศวกรรมโยธา และเครื่องกล ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เหมาะสำหรับสถาปนิก และนักศึกษา ที่ต้องการออกแบบอาคารหรือโมเดลต่างๆ เพื่อคำนวณงบประมาณเบื้องต้น ทำให้ประหยัดเงินและเวลาเป็นอย่างมาก


SketchUp Pro 2023 for macOS

Visited 164 times, 1 visit(s) today