วิธีติดตั้ง Siemens NX 2312

Siemens NX เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ CAD/CAM/CAE ระดับสูงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก พัฒนาโดยบริษัท Siemens PLM Software ซอฟต์แวร์นี้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ (CAD) การผลิต (CAM) ไปจนถึงการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (CAE)


โปรแกรม Siemens NX

Visited 126 times, 1 visit(s) today