วิธีติดตั้ง MATLAB R2023b

MATLAB เป็นโปรแกรมสำหรับการคำนวณ การจำลอง การประมวลผลข้อมูล และการสร้างกราฟ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างแอปพลิเคชันเฉพาะทาง พัฒนาโดยบริษัท MathWorks สหรัฐอเมริกา ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และนักคณิตศาสตร์ทั่วโลก สามารถใช้สำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ การประมวลผลสัญญาณและภาพ การจำลองแบบ และการพัฒนาซอฟต์แวร์


โปรแกรม MATLAB R2023

Visited 64 times, 1 visit(s) today

You Might Be Interested In