วิธีติดตั้ง Deep Freeze 8

Deep Freeze เป็นโปรแกรม แช่แข็ง PC หรือ Freeze คอมพิวเตอร์ของคุณให้อยู่ในสถานะคงเดิม แม้โดนไวรัส หรือโดนลบไฟล์สำคัญใดๆ ใน Harddisk ช่วยล้างการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับระบบปฏิบัติการของคุณ และรีเซ็ตคอมพิวเตอร์เป็นสถานะดั้งเดิม ในการรีบูตครั้งถัดไป รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ของคุณและช่วยกำจัดไวรัส โทรจัน รวมถึงการโจมตีที่เป็นอันตราย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


โปรแกรม Deep Freeze

Visited 211 times, 1 visit(s) today

You Might Be Interested In