วิธีติดตั้ง Cimatron 2024

Cimatron 2024 เป็นโปรแกรม CAD CAM ที่ใช้ในการสร้าง CAD 3D Model คุณสมบัติเด่นๆ ที่แตกต่างจากโปรแกรม CAD ตัวอื่นคือ เป็น Hybrid Modeling ที่สมบูรณ์แบบ สามารถใช้คำสั่งทั้ง Solid และ Surface ผสมกันได้อย่างกลมกลืนไร้รอยต่อ ได้ทั้งความง่ายและเร็ว รวมถึงความสามารถในการสร้าง 3D Model ส่วนที่ไม่ซับซ้อนในแบบ Solid Modeling และ สามารถสร้างผิวงาน Free from surface ที่ซับซ้อนได้ ผสมเข้ากับส่วนที่เป็น Solid ได้อย่างต่อเนื่องกลมกลืน โดยไม่ต้องแปลงวัตถุกลับไปกลับมา จาก Solid ไป Surface หรือจาก Surface ไป Solid โดย Cimatron ทำให้โครงสร้างในการสร้างงานสั้น (Tree Structure) ซึ่งทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง ทำให้ทำงานได้อย่างเร็วขึ้น ไม่กินทรัพยากรคอมพิวเตอร์ เหมือนโปรแกรม CAD CAM อื่นๆ Cimatron จึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับงานออกแบบแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อนสูง


Download