วิธีติดตั้งโปรแกรม IBM SPSS Statistics 25 ตัวเต็ม พร้อมลิ้งค์ดาวน์โหลด

โปรแกรม IBM SPSS 25 เป็น โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ ใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติแบบ batched และ non-batched ผลิตโดย SPSS Inc. ซึ่ง IBM ได้ซื้อมาในปี พ. ศ. 2552 ในปัจจุบันมีชื่อว่า IBM SPSS Statistics ถูกใช้สำหรับการสร้างแบบสำรวจและการใช้งาน (IBM SPSS Data Collection)


โปรแกรม SPSS 25

(Visited 8590 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In